Zonnepanelen Brandbeveiliging

Solar Smart Fire Detection (branddetectie voor zonnepanelen) is een van de producten en diensten die de (bouw) wereld veiliger maken. Vanuit dit perspectief hebben wij samen met onze internationale partners en hun brandveiligheidsexperts een Branddetector ontwikkeld die dreigend brandgevaar tijdig signaleert.

Oorzaak van branden bij zonnepanelen

TNO publiceerde in 2019 een inventarisatie van brandincidenten met zonnepanelen. Deze wijst in 80% tot 99% van de gevallen de connectoren als belangrijkste oorzaak aan. De connectoren verbinden zonnepanelen met elkaar en met omvormers. Een ondeugdelijke installatie van de connectoren zorgt voor speling en dat vormt een basis voor risico’s op gebied van brand. Ook het gebruik van verkeerd gereedschap kan zorgen voor brandgevaar. Het werken onder tijdsdruk is een bijkomende factor die kwaliteit en veiligheid van de installatie niet ten goede komen.

Andere factoren zijn:

 • Speling in de connectoren
 • Weersinvloeden
 • Knaagdieren
 • Corrosie
 • Dakdekkers
 • Schade door vogels (nesten, stenen)

Hoe werkt het?

De installatie van deze branddetectie gaat relatief eenvoudig. Langs het gewone kabeltracé en de zonnepanelen leggen we een slimme kabel, die in verbinding staat met een Smart Panel centrale.

Lineaire Hittedetector kabel:

De SSFD-branddetectie kabel geeft bij een vooraf bepaalde temperatuur een melding op de brandmeldinstallatie. Om te weten waar de melding vandaan komt kunnen er zone’s worden aangebracht. Binnen deze zone's geeft het Smart Panel op de meter nauwkeurig aan waar het brandgevaar zich bevind.

Tijdwinst is belangrijk bij het voorkomen van brand of brandgevaarlijke situaties. Hoe eerder de dreiging wordt waargenomen en weggenomen, hoe kleiner de kans op een calamiteit. De SSFD-Smart Panel staat daarom in verbinding met de brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie. Bij een verdachte temperatuurstijging stuurt het detectiesysteem automatisch een melding naar deze installatie(s).

De gevolgen van een ontstane vlamboog in een connector wordt doormiddel van een extra geplaatste behuizing om de connectoren beperkt door toepassing van brandvertragend materiaal. Doordat de  SSFD-branddetectie kabel door deze behuizing wordt aangelegd is snelle detectie gegarandeerd waarbij het brandvertragende materiaal zorgt voor tijdwinst.

Dag en nacht, alle dagen van de week. Dit geeft genoeg tijd voor effectieve maatregelen. Denk aan het automatisch spanningsloos maken van de installatie, doordat het regelsysteem onmiddellijk de stroom afkoppelt van het desbetreffende segment,  het koelen van de installatie door de brandweer en het ontruimen van het gebouw door de BHV-organisatie.

Voor wie is deze oplossing relevant?

 • Installateurs PV-panelen
 • Branddetectiebedrijven
 • Verzekeraars
 • Gebouw beheerders
 • Vastgoedeigenaren

Wanneer?

 • Waardevolle inhoud van gebouwen
 • Historische panden in directe omgeving
 • Er een mogelijkheid bestaat tot snelle en oncontroleerbare uitbreiding van brand
 • Op eis van de verzekeraar.

Uw voordeel

 • Deze toepassing geeft 24/7 real-time brandbeveiliging van uw zonnepark
 • Snelle detectie en tijdwinst bij een daadwerkelijke brand
 • Voorkomen van nevenschade in de omgeving door glasdeeltjes die neerkomen.
 • Bedrijf continuïteit
 • 24/7 service dienst
 • Onderhoudscontract, jaarlijkse controle met rapportage voor uw verzekeraar

Telefonisch contact

Wilt u graag één van onze specialisten spreken? Laat uw telefoonnummer achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Alt titel
Hans Lauffer
Heeft u een vraag?

Neem contact op met Hans!