Tennet

Tennet

TenneT sluit het toekomstig windpark Hollandse Kust (zuid) aan op het bestaande hoogspanningsnet. Deze netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) is een verbinding van 1400 megawatt (MW), twee verbindingen van elk 700 MW. Samen met de verbindingen van de nieuwe windparken in de windenergiegebieden Borssele en Hollandse Kust (noord) gaat het tot 2023 in totaal om het aansluiten van 3.500 MW windvermogen. Hiermee worden ongeveer 3,5 miljoen huishoudens van stroom voorzien, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens. De netaansluiting bestaat uit twee platformen (Alpha en Beta), die dichtbij de windparken komen te staan. De platformen zijn elk via twee onderzeese 220 kV-kabels verbonden met het vasteland. 

Voor deze nieuwbouw van diverse andere locaties beveiligt Cygnus zowel de binnen als buiten bouwterreinen. De betrouwbare installatie's en de grote afstanden die met de Cygnus units haalbaar zijn zorgen voor een optimaal gebruiksgemak en veiligheid. Ook zijn hier diverse units is stalen containers geplaatst. 


Hans Lauffer
Heeft u een vraag?

Neem contact op met Hans!